Stay Connected:

TEKNISK ISOLERING
AV RÖR & VENTILATION

Uppsala Isolerings AB är en ledande entreprenör av teknisk isolering inom Uppland och Mälardalen.
Vi erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom teknisk isolering.

Kostnadseffektiva lösningar genom innovation och kompetens.

Som en ledande entreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar.
Vi har kunskapen om teknisk isolering integrerad i hela vår verksamhet inom alla våra områden. Hos oss arbetar vi med målet att skapa kostnadseffektiva lösningar genom innovation och kompetens.
Med vår specialistkompetens inom området kan du som kund alltid lita på att du får ett kvalitativ utförande till önskat resultat. Vi säkerställer alltid rätt behörighet och kompetens.
Vi är heltäckande, från isolering till injustering, och tar hand om alla jobb - stora som små.

ua_isolering_miljologo

Isolering är en nyckel till lösningen

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

 

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Eftersom den bästa energin är den som inte används.

 

Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen.

Globala mål för hållbar utveckling -så arbetar vi

Vi har tagit fasta på fyra specifika globala mål som vi anser är mest relevanta för oss.

Vi stödjer exempelvis den svenska sociala hållbarheten genom flera föreningar och organisationer för att vi tycker att det är viktigt att vara en aktiv del av vårt samhälle.

Vi vill även bidra till ökad jämlikhet inom byggbranschen och såklart till en hållbar energi för alla genom hållbara industrier.

Vi är med och bidrar till en välmående planet och välmående människor!

Läs mer under ”Hållbarhet”.

Nyheter