Stay Connected:

Isoleringsfirmornas förening

Isoleringsfirmornas förening

är en branschförening för isoleringsföretag som arbetar med teknisk isolering. År 1954 började ett antal företagare diskutera isoleringsyrkets status, vissa branschfrågor, materialets komponenter med mera. I och med det formades IF – Isoleringsfirmornas förening.

Under åren har arbetet inom föreningen haft fokus på branschfrågor, arbetsmiljö och materialutveckling samt utökat samarbetet med vår växande omgivning.

Under 1990-talet bildades IF-SKOLAN med lärlingsutbildning och annan fortbildning. Allt för att utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida kvalitet inom teknisk isolering.

Föreningen har till ändamål att ta tillvara och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen och arbetar i tätt samarbete med VVS Företagen och med VVS_YN.

IF är medlem i den europeiska föreningen FESI som är den internationella organisationen för teknisk isolering. IF har samarbetat med FESI i frågor om gemensamma branschdokument och haft ett lukrativt erfarenhetsutbyte sedan mitten av 1970-talet

Välkommen att kontakta oss!
info@uppsalaisolering.se

Vi är givetvis medlem av Isoleringsfirmornas förening!

Genom medlemskapet tar vi ett viktigt steg för att höja kompetensen och yrkesstoltheten i branschen.