Stay Connected:

Installatörsföretagen

De senaste åren har det byggts mer än på mycket länge i Sverige. Det är goda nyheter för oss i byggbranschen. Men dessvärre finns det en baksida. Den byggboom som varit har också fört med sig en hel del företag som inte konkurrerar på lika villkor, och som vi anser inte har i branschen att göra. Sund konkurrens är bra. Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och ibland kriminell verksamhet drabbar de företag som följer lagar och regelverk.

Vi ingår i Installatörsföretagen och har givetvis kollektivavtal. Vi följer Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen vilket ger alla anställda en trygghet. Genom att tillhöra ett kollektivavtal har vi således tagit ett viktigt steg för konkurrens på lika villkor.

Behörighet och kompetens

Vi har alltid rätt behörighet och kompetens. Du som kund kan alltid känna dig säker på att vi innehar de certifikat som behövs för att utföra vårt arbete. 

Vi arbetar enligt: ID06 – Kompetensdatabas, Branschstandard Teknisk Isolering, Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, , FESI – European Federation of Associations of Insulation Contractors och SiS Standard Developer.