Stay Connected:

Rörisolering

Som en ledande underentreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom området kan du lita på att du får ett kvalitativ utförande och resultat.

Skapa resurseffektivitet med teknisk isolering

Teknisk isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering runtom. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. Genom att välja rätt isolering förlängs systemens livslängd och underhållsbehovet minskar.

Byggnadens tekniska installationer består av både varma och kalla rörinstallationer. Varmrörsinstallationer används vanligtvis för rumsuppvärmning och hushållsvatten, och kallrörsinstallationer används för komfortkylning, industriell kylning och hushållsvatten. För att optimera energieffektiviteten samt förhindra värmeförlust och kondens, krävs effektiv rörisolering. Effektiv rörisolering bibehåller den optimala temperaturen för vätskor eller gaser som transporteras runt i en byggnad eller anläggning och minskar då energiförbrukningen.
När rörledningarna är ordentligt isolerade kommer värmeförlusten att begränsas, byggnaden kommer att skyddas mot kondensskador och den önskade temperaturen kommer att kunna bibehållas. Rör behöver ha rätt prestanda för att kunna hålla vattnet varmt eller kallt:

  • Varmvatten – isolering förhindrar värmeförlust och sparar energi när vattnet rör sig mellan en panna och ett värmesystem för centralvärme.
  • Kallvatten – isolering håller temperaturen låg och kan skydda mot kondens, vilket kan orsaka korrosion eller skada på den omgivande strukturen.
  • Hushållsvatten – isoleringen håller rätt temperatur och minskar risken för att legionellabakterier bildas i det stillastående vattnet.

Fler fördelar med rörisolering

Eftersom varmt eller kallt vatten har en ganska lång väg att resa genom en byggnad så är det avgörande att det bibehåller den önskade temperaturen så mycket som möjligt. Under denna process passerar den många rum där ytterligare värme eller kyla inte är tillgängligt, vilket innebär att dåligt isolerade eller oisolerade rör kan värmas upp eller svalna – med alla negativa konsekvenser som kan uppstå. Rörisolering förbättrar driftseffektiviteten för värme- och kyla genom att hålla temperaturen jämn och då minska energiförbrukningen i byggnaden. Det minskar både driftskostnaderna och byggnadens koldioxidavtryck. Genom att isolera röret med icke brännbar isolering är det också möjligt att öka brandsäkerheten i byggnaden, eftersom metallrör annars kan fungera som värmeledare som kan leda till att brand sprider sig. Samtidigt isolerar du mot ljudöverföringen från rörinstallationerna vilket bidrar till ett bättre akustiskt inomhusklimat för de som vistas i byggnaden.

Beräkning av isoleringstjocklek

Den optimala isoleringstjockleken bestäms utifrån:

  • Kraven för bland annat kondensreglering och värmeförlust
  • Rörets eller ledningens arbetstemperatur
  • Mått på själva enheten som ska isoleras
  • Miljöförhållanden (såsom fuktighet% och temperatur °C)

Vi är heltäckande och tar hand om alla jobb – stora som små!