Stay Connected:

Injustering

Som en ledande underentreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom området kan du lita på att du får ett kvalitativ utförande och resultat.

Varför behövs injustering?

Optimering av värme- ventilation- och varmvattencirkulation (VVC) betyder komfort med minskad energianvändning. Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. Värme- och ventilationssystemet i fastigheten ska därför vara anpassat efter rummens olika behov. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska därför alltid en injustering genomföras.

Stora avvikelser i rumstemperatur beror ofta på feldimensionerade radiatorer, obalans i flödet och ibland även fel på klimatskalet (isolering, fönster etc.) Men i vissa fall är det helt enkelt obalans i ventilationen.

En förutsättning för en ekonomisk och funktionell drift är att VVS-systemen är väl injusterade. Det gäller även varmvattencirkulationen (VVC). Vid för låga temperaturer på varmvattnet eller vid dålig cirkulation på VVC-systemet finns även risk för legionellabakterier.

I ett väl fungerande värmesystem, får varje radiator rätt vattenmängd i förhållande till sin värmeavgivande yta. En stor radiator behöver t ex mer vatten än en liten radiator. Det innebär, att i ett rätt injusterat och dimensionerat system, kommer vattentemperaturen att
sjunka ungefär lika mycket i alla radiatorerna.

Ett tecken på att ett hus inte är injusterat är, att lägenheterna har olika rumstemperaturer. En injustering, som ger en jämnt fördelad värme i husets alla lägenheter, uppnås genom att man ökar motståndet vid de närmast belägna radiatorerna med hjälp av stam- och radiatorventiler. Detta ger en minskad energi-förbrukning.

Vi är heltäckande och tar hand om alla jobb - stora som små!