Stay Connected:

Rör- och ventilmärkning

Som en ledande underentreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom området kan du lita på att du får ett kvalitativ utförande och resultat.

En ordentlig ventilmärkning vid isolering av rör är av stor vikt. Tydligt synliga och läsbara rörmärkningar som anger rörets innehåll och flödesriktning underlättar för underhållspersonalen när man ska hitta de rör som behöver underhåll och de ventiler som behöver stängas av. Förutom ökad effektivitet bidrar rörmärkningarna till att förebygga olyckor genom att varna medarbetare, entreprenörer och räddningspersonal för farliga rörinnehåll. Kort sagt, rör- och ventilmärkningar minskar antalet olyckor på arbetsplatsen och ökar effektiviteten.

Vi har egen maskin för gravering av ventilbrickor och skyltar. Vi upprättar ventil och rumsförteckning till de projekt som vi märker.

Vi är heltäckande och tar hand om alla jobb - stora som små!