Stay Connected:

Historia

Ett väletablerat företag inom teknisk isolering

Uppsala Isolerings AB är en ledande underentreprenör av teknisk isolering inom Uppland och hela Mälardalen. Vi är ett privatägt bolag med huvudkontor i Uppsala. Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige – från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Vi arbetar för en bättre miljö genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader, samtidigt som detta bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet.

Historia

Uppsala Isolering startades redan 1936 och är ett väletablerat företag i branschen. Sedan Tony Andersson var 14 år gammal har han arbetet på Uppsala Isolering på lov och helger där hans pappa Hans Andersson var anställd. Efter att ha utbildat sig som snickare, och arbetat med det i några år, fick Tony frågan att istället äga och driva företaget tillsammans med sin pappa Hans Andersson. Som 25-åring lät det lockande att äga ett eget företaget, så hösten 1990 tog han tillsammans med Hans Andersson över ägandet av Uppsala Isolering.

Joachim Karling arbetade först som isoleringsmontör på Uppsala Isolering i många år. Efter att ha börjat hjälpa till med det administrativa pga en bruten arm, insåg de snabbt att det blev lite mer ordning och reda och därför har han fortsatt med den delen av arbetet.

Från år 2003 tog sedan Joachim Karling över ägarskapet efter Hans Andersson. En mycket lyckosam duo visade det sig där de beslöt sig för att fortsätta med att Tony driver den mer operativa delen av verksamheten med ansvar ute på byggena, medan Joachim ansvarar för den administrativa delen inklusive kalkylering.

Rustning för framtida tillväxt med ny VD from 2022

Men att driva företag på 2000-talet är inte jämförbart med vad som krävs framåt för att behålla vår starka konkurrenskraft. Som vi säger; Det räcker inte med att vara snabbast på att montera rörskål för att vara lönsam, nu måste man även ha en förmåga att kunna leda i förändring.
För att kunna möta framtidens utmaningar med nytt fokus och med det ett nytt sätt att leda organisationen för ökade förutsättningar för snabba anpassningar och omställningar beslöt man därför att tillsätta Camilla Stoor som ny VD from 1 april 2022.
Med den förändringen kom en stark tillväxtplan och en tydlig digitaliseringsstrategi. Genom den nya riktningen ska fortsatt fokus vara att lägga kraft på att öka kundnyttan och konkurrenskraften. Camilla Stoor blev därmed också delägare av Uppsala Isolerings AB tillsammans med Tony Andersson och Joachim Karling.