Stay Connected:

Kylisolering

Som en ledande underentreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom området kan du lita på att du får ett kvalitativ utförande och resultat.

Skapa resurseffektivitet med teknisk isolering

Teknisk isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering runtom. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. Genom att välja rätt isolering förlängs systemens livslängd och underhållsbehovet minskar.

Varför behövs kylisolering?

Den fördel som kylisolering ger syns ofta inte. Men viktiga funktioner är: ökad energieffektivitet, skydd mot kondensvatten, skydd mot korrosion och minskat bullerutsläpp. Vikten av en kylisolering märks ofta enbart när det inte fungerar genom is på rör och fukt i undertak till följd av att kondensvatten bildats på utrustningen. Detta leder i sin tur till kostsamt underhållsarbete och ibland driftstopp eller en snabbt ökande energiförbrukning.

Så, rent allmänt, ökar skydd mot förlust av värme eller kyla inte bara energieffektiviteten, utan säkerställer även pålitlig drift under lång tid för utrustningen. Medan huvudmålet vid isolering av uppvärmnings- och varmvattenrör är att spara energi, så kräver även kalla system (exempelvis kylvattenrör i luftkonditioneringssystem) skydd mot kondensvatten och således också mot korrosion. Samtidigt minskar isoleringen även prestandaförluster i kalla applikationer.

Dessutom skyddar isoleringen utrustningen mot mekanisk påverkan, ger pålitlighet under lång tid och ökar livslängden genom reducering av driftcykler. Dessutom ger kylisolering akustiskt skydd genom att bullret från installationer minskas och inomhusklimatet förbättras.

Isoleringsmaterialet måste uppfylla relevanta brandskyddskrav, vara enkla att installera även under svåra arbetsförhållanden och – beroende på applikationsytan – vara mycket resistenta mot kemiska ämnen och vara fysiologiskt säkra.

Vi är heltäckande och tar hand om alla jobb – stora som små!

Välkommen att kontakta oss vid frågor!