Stay Connected:

Allmänna bestämmelser AB 04 och ABT 06

Allmänna bestämmelser AB 04 och ABT 06

Med genomtänkta logistiklösningar, hög leveranssäkerhet, engagerad och pålitliga kollegor, konsultationer och goda råd vill vi skapa trygghet, enkelhet och lönsamhet för dig som kund. Vi har kunskap och erfarenhet av att driva projekt från idé till fungerande anläggning i en väldefinierad process.

Vi arbetar med AB 04 och AB 06. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader utgivna av Svensk Byggtjänst.

Utförandeentreprenad enligt AB 04

Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad. 

Totalentreprenad enligt ABT 06

ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som utförs på totalentreprenad, dvs då entreprenören svarar för projektering och utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad.

Behörighet och kompetens

Vi har alltid rätt behörighet och kompetens. Du som kund kan alltid känna dig säker på att vi innehar de certifikat som behövs för att utföra vårt arbete. 

Vi arbetar enligt: ID06 – Kompetensdatabas, Branschstandard Teknisk Isolering, Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, , FESI – European Federation of Associations of Insulation Contractors och SiS Standard Developer.

Välkommen att kontakta oss!