Brandmästaren

Uppsala kommun i särklass största parkerings- och mobilitetsanläggning byggs i #Rosendal under namnet #Brandmästaren.

Kommunägda UPPSALA PARKERINGS AB har gett Skanska i uppdrag att uppföra #mobilitetshuset som kommer bli 8 våningar högt och innefatta nära 600 p-platser.

Bravida är VS-#entreprenör, och har gett Uppsala Isolering AB #förtroendet för att ansvara för den tekniska #isoleringen. Stort tack säger vi! Det bästa betyget vi kan få är återkommande affärer! ⭐⭐⭐

Bygget startade vid årsskiftet 2021/2022 och om allt går enligt plan kan Brandmästaren öppnas kring årsskiftet 2024/2025.

Bildreferens: Uppsala kommuns hemsida

#tekniskisolering #uppsalaisolering #vs #ventilation Byggnads IF- Isoleringsfirmornas Förening Installatörsföretagen