Cellgummi

#Cellgummi – En flexibel isolering för kalla installationer och #kondensisolering.

💬 Cellgummi med slutna celler har ett högt ångmotstånd (µ-värde) och ett lågt värmeledningstal (λ-värde) vid låga temperaturer.

Tillsammans med flexibiliteten i materialet har cellgummit mycket goda egenskaper som #isolering på kalla installationer och även som termisk isolering på frysanläggningar samt för #komfortkyla.

🎯 Vi kan cellgummi! Bilden är från ett av alla våra #projekt.

✅ Kontakta oss om ni vill ha hjälp med cellgummi!

#tekniskisolering #uppsalaisolering #uppsala #ventilation #vvs #byggnads