Gottsundaskolan

Bygget av en nya Gottsundaskolan är nu i full gång!

Efter att nästan hela #Gottsundaskolan brunnit ner restes moduler på samma plats 2019. Nu har det första spadtaget tagits för att bygga den nya mer långsiktiga Gottsundaskolan med plats för 700 elever. #Nybygget ligger bara ett stenkast från den enda huskroppen, av tre, som klarade branden.

I oktober 2018, brann två tredjedelar av Gottsundaskolan i #Uppsala ner till grunden. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har tilldelat IN3PRENÖR AB uppdraget att uppföra den nya skolan. Storleken på anläggningen kommer att bli närmare 14 000 kvm, med en tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvm.

– Vi är otroligt stolta och glada över att ha fått förtroendet av Bravida att utföra den tekniska #isoleringen i detta för staden mycket viktiga #projekt, vilket passar vår lokalt förankrade och #engagerade organisation väldigt väl, säger Camilla Stoor, vd Uppsala Isolering AB.

Den nya skolan kommer att uppföras med #certifieringen Miljöbyggnad Silver. Byggstart för nya Gottsundaskolan startade i början av 2023 och inflyttning planeras till våren 2025.

Illustrationer av nya Gottsundaskolan: Cedervall arkitekter

#tekniskisolering#uppsalaisolering#VVS#ventilation#byggnads