Kantorn hus 8

#KANTORN HUS 8 är en ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala med 165 lägenheter på 3 våningar varav ett våningsplan är under marken.

Byggherre är Rikshem AB och BYGGCONSTRUCT UPPSALA AB är totalentreprenör. Vi tackar IVAB – Infjärdens Värme som är vs-entreprenör för #förtroendet att utföra den tekniska isoleringen.

Byggstart var april 2022, med beräknad byggtid på 15 månader till en uppskattad kostnad av 60-80 mkr.

#tekniskisolering#isolering#uppsala#uppsalaisolering#ventilation#vs