Kungsängsverket

Uppsala kommun fortsätter att växa och kommunens befolkning beräknas nå 320 000 personer till år 2050. Befolkningsökningen är den huvudsakliga anledningen till att Uppsala Vatten och Avfall AB behöver upprusta och modernisera avloppsreningsverket #Kungsängsverket, vilket de gett NCC ansvaret för.

Vi på Uppsala Isolering AB tycker det är oerhört hedrande och roligt att få vara med att bidra till Uppsalas upprustning och #modernisering för att klara stadens #tillväxt och ökade krav på en #effektiv och robust avloppsvattenrening.

Vi tackar därför Bravida ödmjukast för det fina förtroendet de gett oss genom att ansvara för den tekniska #isoleringen på #VS.

Projektet är pågående beräknas vara klart till hösten 2024. Affären uppgår till cirka 270 MSEK.

Bildreferens: Uppsala Vatten och Avfall AB
#tekniskisolering#uppsalaisolering#vent#byggnads