Kvarngärdesskolan

Hög #byggaktivitet råder i snön på #Kvarngärdet! 💪😊

#Projektet att bygga Uppsalas största #grundskola; nya #Kvarngärdesskolan, fortsätter i hög takt och enligt plan, skriver Uppsala kommun Skolfastigheter AB på sin hemsida. 📊📈📍

GK Sverige är #ventilationsentreprenör och vi är stolt #underentreprenör för den tekniska #isoleringen, vilket vi ödmjukast tackar GK för fortsatt #förtroende.

”Vintervädret har den senaste månaden inneburit en hel del utmaningar, men byggtakten hålls uppe!

Under hösten har många omfattande och tunga moment skett på byggplatsen i form av markarbeten, resning av husstommar och montering av skolans takkonstruktioner.

Byggaktivitet sker sedan en längre tid tillbaka parallellt både utomhus och inomhus i alla tre byggnader på byggplatsen.” skriver Skolfastigheter vidare på sin hemsida.

Bildreferens: Skolfastigheters webbplats

#tekniskisolering #uppsalaisolering #ventilation #vvs Byggnads Uppsala kommun Installatörsföretagen IF- Isoleringsfirmornas Förening