Legionella dagen 25 januari

💬 #Legionelladagen 25 januari borde även döpas till ”Tekniska isoleringens dag”

💧🐛 Elpriserna har gjort att många sänkt temperaturen i varmvattenberedarna, vilket fått legionellabakterien att växa och sprida sig. Både myndigheter och branschorganisationer har gått ut och varnat för farorna och flera drabbade vittnar om svårigheterna att bli av med #legionella när bakterien väl vuxit till i #vattensystemet.

👁‍🗨 Enligt #BBR ( Boverket byggregler) allmänna råd bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

💪😃 Med korrekt #isoleringstjocklek om 60mm på varma rör och 40mm på kalla rör i ett schakt anser IF- Isoleringsfirmornas Förening att kraven uppfylls. Problem solved! ⭐

🎯 Heja teknisk #isolering! Heja oss! Framtidens #energihjältar!

#tekniskisolering #uppsalaisolering Uppsala kommun #vs #ventilation Installatörsföretagen Byggnads