NMI 92,4%

🎯💥🚀 Vår resa med ”Nöjd Medarbetar Index” (NMI) från GOD till UTMÄRKT! ⭐⭐⭐
På bara två år har vi lyft vårt NMI från 75,6% till 92,4% vilket är en otrolig #bedrift som förtjänar att uppmärksammas! 👏👏👏🥇🤩

🤝😃 Detta resultat visar på ett #målmedvetet arbete med att förbättra vår #arbetsmiljö och stärka vårt #team.
Genom att lyssna på ALLA kollegor och aktivt arbeta med #feedback har vi skapat en #arbetsplats som inte bara möter utan även överträffar förväntningarna.

💚 Vi ser inte bara siffror, utan även en berättelse om ledningens långsiktiga #strategi i sin strävan att prioritera #engagemang#trivsel och en #företagskultur där varje röst räknas.
Addera ett genuint #engagemang för medarbetarnas #välbefinnande.

⭐ Det är dessa insatser som ligger till grund för vår #framgångsrika förbättring av NMI, som på köpet leder till ökad #trivsel, ökad #produktivitet och en ännu starkare #gemenskap!

🎯💚 Tack alla kollegor, kunder och samarbetspartners som gör det möjligt att skapa en härlig arbetsplats med bra vibe!! 💪😎

📈*Undersökningen genomförs samma månad/år och betyget baseras på 14 frågor, där varje kollega anonymt svarar i en femgradig skala, där totalen räknas samman.

#nöjdmedarbetarindex#företagskultur#medarbetarengagemang#uppsalaisolering#tekniskisolering#isolering#vvs#ventilationByggnadsInstallatörsföretagenIF- Isoleringsfirmornas Förening#konkurrens#employerbranding