Norra Djäknen

Projektet Norra Djäknen i Uppsala är i gång!
BESQAB bygger i form av delad entreprenad, fyra huskroppar varav tre är flerfamiljshus med hyresrättslägenheter och det fjärde innehåller vårdboende, förskola och lägenheter.

Vi tackar vår #samarbetspartnerAdero AB som ansvarar för #ventilationsentreprenaden för #förtroendet att starta ett nytt projekt tillsammans och få ansvara för den tekniska #isoleringen.

Byggnationen startade i maj 2022 och beräknas stå färdigt år 2025, till en uppskattad kostnad av 200-300 mkr.
Projektet Norra Djäknen kommer att certifieras i Svanen och ingående produkter registreras i Sunda hus.

Bild: BESQAB
#tekniskisolering#uppsalaisolering#uppsala#ventilation#vvs#byggnads