Rosendals skola

#Rosendals skola blir ytterligare en del av Uppsalas framväxande stadsdel med en tydlig arkitektonisk och hållbar profil. I anslutning finns natur som Stadskogen, Rosendals parkstråk och Kronparken.
Skolan planeras ha grönt sedumtak med solceller, fasader av klinker i tre olika gröna nyanser, senapsgula arkitektoniska detaljer och beräknas stå klar höstterminen 2024.

Skolan ritas av Sweco Architects och #landskapsarkitekt är Ramboll. Skolan uppförs med #certifieringen #Miljöbyggnad #Silver

Beställare är Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Vi tackar Umia som är #ventilationsentreprenör för förtroendet att utföra den #tekniska #isoleringen.

Bild är illustration skapad av Sweco Architects.

#tekniskisolering #isolering #uppsalaisolering #uppsala #byggnads #vvs #ventilation #employerbranding