Spara tid -vi hjälper dig!

Ont om plats finns det gott om! Kan man använda en tunnare isolering än föreskriven och ändå klara energikraven? 🙄🙄♻⁉
Vi hjälper dig som #beställare att känna dig trygg i besluten i dessa frågeställningar med grund i den nya uppdaterade utgåvan av Branschstandard Teknisk Isolering – #BTI:2023 utgiven av IF- Isoleringsfirmornas Förening.

Den nya utgåvan av BTI:2023 har kompletterats med #hjälpmedel för beräkning av U-värden för att uppfylla standardens #isoleringsklasser, samt en sammanfattning av koder för teknisk isolering som används inom Building Information Properties – #BIP.

Anlita en #underentrepernör som underlättar ditt arbete och som hjälper dig med dessa frågeställningar! Anlita oss Uppsala Isolering AB ! ✅💯

#Branschstandardtekniskisolering#uppsalaisolering#tekniskisolering#isolering#vvs#ventilation#byggnads#ue