Startmöte på Grafikern Gränby

Idag var det #startmöte på Grafikern i Uppsala med vår vd Camilla Stoor, ledande montör Mikele Gaberngus, Richard Pettersson Assemblin och Joachim Karling Uppsala Isolering AB. Vi tackar #Assemblin för förtroendet att omhänderta #ventilationsisoleringen i detta #projekt.

Grafikern i #Gränby Uppsala är ett nytt flerbostadshus bestående av 162 lägenheter i en byggnad med två torn på 8 respektive 16 våningar uppfört av Rikshem på uppdrag av #COBAB Sverige AB.

Hållbart boende – På taket på de båda tornen kommer det installeras #solceller med batterilagring. Man ska även gräva ned två tankar för #återvinning av värme från spillvatten som sedan växlas tillbaka in i värmesystemet.

Produktionen påbörjades januari 2022 och ska stå klar september 2024.

#tekniskisolering#isolering#uppsalaisolering#uppsala#vs#vent#byggnads