Storvreta Vattenverk

#Storvreta är #Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och planeras växa kraftigt de närmaste åren.

En utbyggnad av vattenförsörjningen från Uppsala Vatten och Avfall var därför nödvändig och Storvreta vattenverk utökas med ett nytt #vattenverk på en dimensionerad kapacitet av 400 m3/h.

Vi tackar GK rör för #förtroendet att ombesörja den tekniska #isoleringen.

Bildreferens: Uppsalas vattentorn från Uppsala Vatten

#tekniskisolering#isolering#uppsalaisolering#vs#vent#byggnads