Aquila Rosendal

Aquila – nya student- och forskarbostäder byggs i Uppsala kommun med Radiator VVS AB som vs-entreprenör där Uppsala Isolering AB ansvarar för den tekniska #isoleringen! ⭐⭐⭐

Akademiska Hus investerar cirka 360 miljoner kronor i att bygga 170 lägenheter för 350 studenter och forskare i stadsdelen #Rosendal.

Projektet består av 13 000 kvadratmeter #nybyggnation som ska forma sig som ett U kring en gård med en vacker träfasad och vävas ihop med tallarna i Rosendal. 💚🌲🌲

Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som #studentstad och skapar ett campusnära boende i anslutning till #Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Uppsala universitet.

VS-entreprenör är Radiator, och vi är ödmjuka och tacksamma för förtroendet att få bli ansvarig för den tekniska isoleringen för VS. ⭐⭐

Byggstart var 2022 och färdigställande är 2024.

Byggherre är Akademiska Hus och som arkitekter anlitades PE Teknik & Arkitektur. Projektet utfördes i form av #totalentreprenad som hanterades av ByggPartner i Dalarna som #totalentreprenör.

Bildreferens: Akademiska Hus hemsida

#uppsalaisolering #tekniskisolering #ventilation #vvs Byggnads Installatörsföretagen IF- Isoleringsfirmornas Förening