Arbetsmiljö i fokus

✅ #Arbetsmiljö är en viktig fråga för oss! Vi är stolta över våra montörer och deras insatser för att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.
Vi vet att de utför ett krävande och ibland riskfyllt arbete, och vi vill att de ska känna sig trygga, uppskattade och respekterade på jobbet.

🎯 På bild vårt #skyddsombudJOHANNES FRIDENSTRÖM och vår vd Camilla Stoor som i arbetet med vår #arbetsmiljöhandbok säkerställer att vi följer alla lagar och regler och ser till att vi utför våra arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt.
För #trygghet#kvalitet och #ansvarsförsäkring, använd endast godkända underentreprenörer.

🚦🙄 Har du frågat din #underentreprenör hur de arbetar mot en säker arbetsmiljö?

#uppsalaisolering#tekniskisolering#isolering#employerbranding#kundnytta#affärsmål#vvs#ventilation