Arbetsmiljökurs

När man bryr sig på riktigt! 💚
Byggföretagen och Byggnads har ett gemensamt mål att främja #säkerhet och #hälsa på #byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap och gott samarbete mellan alla som kan påverka #arbetsmiljön. Speciell betydelse har #arbetsledare och #skyddsombud. 👋👋

Därför går vårt skyddsombud JOHANNES FRIDENSTRÖM tillsammans med vår VD Camilla Stoor på en tredagarskurs i #Arbetsmiljö (Bättre arbetsmiljö, #BAM), som genomförs i samverkan mellan Byggnads och Byggföretagen.

På bild med de fantastiska specialisterna inom området och utbildningsansvariga: Claes Wallin, Byggföretagen och Christer Lindström, Byggnads.
Så är det att vara skyddsombud hos oss! Vi tar ansvar på riktigt. 🎯💚

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats och hur ni arbetar mot en säker arbetsmiljö? 🙄

#uppsalaisolering#tekniskisolering#isolering#employerbranding#kundnytta#affärsmål#vvs#ventilation