Björkvallsskolan

Vid #Björkvallsskolan i #BjörklingeUppsala kommun arbetar Uppsala kommun Skolfastigheter AB med en omfattande renovering i ett högt tempo. Hela hösten har dränering runt hela byggnaden, asfaltering och uppfräschning av markytor skett.
Mycket gammalt är utbytt och nytt, och i januari 2024 ska arbetet ska vara färdigställt enligt plan. 🌱

Stort tack till TIERPS VVS AB för #förtroendet att utföra den tekniska #isoleringen på #VS. ⭐

Läs mer om projektets fortsättning, inklusive bildreferens, på Skolfastigheters webbplats: https://lnkd.in/dstiEZni

#tekniskisolering#uppsalaisolering#ventilationByggnadsIF- Isoleringsfirmornas FöreningInstallatörsföretagen