Trygghet som beställare

Som en #underentreprenör inom Byggnads vet vi hur viktigt det är med #säkerhet och god #arbetsmiljö. Vi utför ett krävande och riskfyllt arbete, och vill att våra montörer ska känna sig trygga.

Vi vill även att du som #beställare ska känna dig #trygg när ni anlitar oss!⭐

💪😃 Därför följer vi alla #lagar och #regler och ser till att vi utför våra arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt:

✅ Vi är kollektivavtalsanslutna.

✅ All personal på byggena har ID06.

✅ All personal är anställda av oss.

✅ Vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

✅ Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall.

✅ Vårt skyddsombud JOHANNES FRIDENSTRÖM är anställd av oss.

✅Vi använder oss endast av certifierade, energieffektiva och miljövänliga material från ackrediterade tillverkare.

✅ Våra materielleveranser sker endast från godkända svenska återförsäljare.

✅ För att säkerställa rätt hantering och återvinning hämtas allt sorterat material och deponi av Ragn-Sells.

✅ Vi är medvetna om och motverkar arbetslivskriminalitet.

✅ Vi är medlemmar i branschorganisationerna IF- Isoleringsfirmornas Förening och Installatörsföretagen

🤝 Din partner inom teknisk #isolering när du vill anlita #specialistkompetens och känna dig trygg som beställare! 🎯

Isopartner AB Bevego Byggplåt & Ventilation AB PAROC Sverige Owens Corning Armacell Arbetsmiljöverket Uppsala kommun

#uppsalaisolering #tekniskisolering #isolering #arbetsmiljö #säkerhet #hållbarhet