Brf Rosendals Trädgård

Ett grönskande kvarter i en urban stadsmiljö! 🌼🛴
Brf Rosendals Trädgård uppförs i #Rosendals tredje etapp som ligger intill Stadsskogen norr om Södra Rosendal. Med inspiration från amerikanska och engelska ”townhouses” indelas kvarteret i fem tydliga hus med individuella arkitektoniska uttryck.

Husens tak ligger på olika nivåer och fyller olika funktioner. Solceller placeras på en del av takytorna med en anpassad vinkel riktade mot södersolen.
Den hållbara energin kan används för att ladda den egna elcykeln eller ge värme och ljus till fastighetens gemensamma utrymmen. Sedumtaken placeras på vissa av taken. De fördröjer takvattnet, binder koldioxid, och bidrar, som all växtlighet, med att jämna ut temperaturskillnader.

Det kallar vi #omtanke om #miljön, och vi är så stolta att få vara med och bidra till #Uppsala fortsatta #tillväxt! 🌱🌱
Tack MSG Ventilation AB för förtroendet att få utföra den tekniska #ventilationsisoleringen åt er.

#Byggherre är OBOS och Peab är #totalentreprenör.
Bygget startade sep 2022 och ska vara klart i okt 2024.
Bildreferens: OBOS.

#tekniskisolering#isolering#uppsalaisolering#ventilation#vvs#byggnads