Kvarngärdesskolan

#Uppsala växer tillsammans med oss! Vi har skrivit kontrakt och fått förtroendet av GK Sverige att utföra #ventilationsisoleringen på #Kvarngärdesskolan, vilket vi tackar ödmjukast för. ✨💪😎

Den nya #skolan kommer bestå av två självförsörjande enheter med en kombinerad fullstor idrottshall, tillagningskök samt matsal. Skolbyggnaderna som ska ge plats för nära 1000 elever knyts ihop med en campusliknande utemiljö med olika aktivitetsområden.

”Skolan planeras och byggs för att bli en levande mötesplats för människor i alla åldrar, och ska kunna användas även utanför skoltid.” skriver Uppsala kommun Skolfastigheter AB på sin hemsida.

I enlighet med kommunens miljö- och klimatmål att minska koldioxidutsläppen och vara helt #klimatpositiv 2050, byggs skolan helt i trä och uppförs även utifrån certifieringen #Miljöbyggnad Silver.

Kvarngärdesskolan är ett #samverkansprojekt mellan Uppsala kommun Skolfastigheter AB och ByggDialog AB, där byggnaderna har ritats av arkitektfirman Archus.

Byggstart skedde sommaren 2022, och planen är att eleverna ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2025.

Visionsbilder från Archus. Byggnadernas utseende kan komma att avvika från bilden.

#tekniskisolering #isolering #uppsalaisolering #uppsala #vvs #ventilation #byggnads