Jälla Idrottshall

#Jälla yrkesgymnasium ska få en ny fullstor idrottshall som kommer ersätta den mindre och ålderstigna idrottshallen.
Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ansvarig för projektet som startade hösten 2022 och beräknas stå klar sommaren 2024. Arbetet omfattar även att anpassa utemiljön kring den nya idrottshallen samtidigt som den gamla idrottshallen rivs.
#MSG Ventilation AB är ansvarig #ventilationsentreprenör och vi tackar ödmjukast för förtroendet att få utföra den tekniska #isoleringen. 🙏😊

Att fortsatt vara en del av Uppsala kommun fortsatta #tillväxt är oerhört givande tycker vi! 🌱🌱😁

Bildreferens: Skolfastigheter
#tekniskisolering #uppsalaisolering #vs #ventilation #byggnads