Strategidag

🎯Tydlighet är A och O för #högpresterande organisationer! Därför har en #strategidag genomförts av vår ledning där riktningen för verksamheten, utifrån analys av omvärlden, kundernas behov, företagets #styrkor och utmaningar setts över.

💯Vi har en tydlig och gemensam #riktning framåt i avsikt är att stärka vår position på marknaden. #Framgång är ingen slump, och vi är väl förberedda! 💪😁

⭐Vi hoppas ni vill fortsätta följa vår resa och kontakta oss om ni behöver hjälp inom teknisk #isolering!

#tekniskisolering #uppsalaisolering #uppsala #vvs #ventilation #byggnads #affärsnytta #kundnytta #strategi #businessexcellence