Rosendalsskolan

Full aktivitet i bygget av #Rosendalsskola! Tack igen till Umia som är #ventilationsentreprenör för förtroendet att utföra den #tekniska #isoleringen.⭐️

Rosendalsskolan blir ytterligare en del av Uppsala kommun framväxande stadsdel med en tydlig arkitektonisk och hållbar profil.

Skolan planeras ha grönt sedumtak med solceller, fasader av klinker i tre olika gröna nyanser, senapsgula arkitektoniska detaljer och beräknas stå klar höstterminen 2024.

Byggnadens fasad är nu till stora delar klar, sedumtaket är på plats och det monteras solceller på skolans tak.

Skolan ritades av Sweco Architects och #landskapsarkitekt är Ramboll. Skolan uppförs med #certifieringen #Miljöbyggnad #Silver.

Läs mer och se fler bilder Uppsala kommun Skolfastigheter ABs webbplats:

https://lnkd.in/drGnWaAi

Bildreferens: Sweco Architects och Skolfastigheters hemsida.

#tekniskisolering #isolering #uppsalaisolering #uppsala #byggnads #vvs #ventilation #employerbranding